Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Prelegenci seminarium

17.05.2018

Tomasz Nowak - Doktor nauk o sztuce, absolwent studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (1997), studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UW (2003), Podyplomowych Studiów Teorii Tańca Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina (2005), oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW (2006). W latach 2004-2005 doskonalił swoją wiedzę i umiejętności podczas Warsztatów Choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu. W latach 1997-2002 doktorant, 2003-2004 asystent, a od 2005 r. adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Od roku 2003 wykłada gościnnie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (dawniej Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina). Gościnnie wykładał także w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach (2007-2009), Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2010) oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2011-2015). Był inicjatorem i kierownikiem „Warsaw Gamelan Group” (2001-2006) oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych (IM UW). Zajmował się m.in. następującymi problemami badawczymi: proces przekazu tradycji muzycznej na Podhalu, tradycje muzyczne i taneczne społeczności polskiej na Kresach oraz mniejszości narodowych w Polsce, tradycje muzyczne Bali i Łużyc Górnych, przemiany koncepcji i formy tańca narodowego w Polsce. Prowadził także badania terenowe na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Autor trzech książek i blisko pięćdziesięciu artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu tekstów popularno-naukowych. Jest członkiem International Council for Traditional Music, European Seminar in Ethnomusicology, Związku Kompozytorów Polskich (sekretarz generalny), Polskiego Forum Choreologicznego (prezes), oraz Polskiej Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels (ekspert). Laureat Nagrody “CLIO” 2006, Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta 2007 oraz Nagrody za najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej 2016. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Prof. Jan Adamowski:

Jan Adamowski (ur. w 1948) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwakulturoznawcafolklorysta, badacz kultury regionalnejantropolog. Zainteresowania naukowe: język folklorutekstologiaetnolingwistyka i folklorystyka (w tym genologia i systematyka, obrzędy i zwyczaje, wierzenia, folklor współczesny), teksty kultury, język niewerbalny.

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i kierownik Zakładu Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie[2]. Koordynator, organizator i współautor programów studiów kulturoznawczych i etnologicznych w UMCS.

Autor ponad 250 prac naukowych[3].

Laureat wielu nagród i odznaczeń. W 2002 otrzymał nagrodę indywidualną ministra edukacji narodowej za pracę habilitacyjną[3] pt. Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne[1]. Podczas XIII Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 2009, został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[4].

Przewodniczący takich gremiów jak m.in. Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych, redakcja pisma „Twórczość Ludowa”, członek jury Nagrody im. Oskara Kolberga i Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz członek Komisji ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze czy Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i wielu innych.

 

Przebieg pracy:

- wrzesień 1972 – 30 lipiec 1973: nauczyciel (języka polskiego) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach (dla chłopaków do lat 18 po wyrokach sądowych);
- 1 sierpień 1973 – 30 wrzesień 1974: asystent w Muzeum Wsi Lubelskiej; w zakresie kompetencji m.in. opieka nad Muzeum Biograficznym W. Pola;
- od 1 października 1974 aż do dzisiaj: – nauczyciel akademicki w UMCS: kolejno asystent, a od 1982 roku adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego UMCS i następnie w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS;
- od października 2000 r. – w Pracowni (jako Kierownik), a następnie w Zakładzie Kulturoznawstwa UMCS (jako kierownik i organizator tych instytucji naukowych); od 1 października 2004 r. do września 2015 – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, od 2004 r. - Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS; od 1 lipca 2003 roku – profesor nadzwyczajny UMCS;
 od 16 września 2016 prof. Nauk humanistycznych.

 Główne zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 1. Tekstologia i gatunkowa systematyzacja tekstów; w tym folklor i pisarstwo ludowe;
 2. Język i poetyka folkloru – połączone z prowadzeniem eksploracji terenowych;
 3. Problemy etnolingwistyki;
 4. Obrzędowość doroczna i rodzinna; zwyczaje i wierzenia (głównie wschodniego pogranicza kulturowego);
 5. Folklor tradycyjny oraz współczesny i przemiany tradycji; w tym okres II wojny światowej.
 6. Problemy kultury regionalnej; kwestie idei regionalizmu.
 7. Wschodnie pogranicze kulturowe.
 8. Komunikacja niewerbalna (w tym w szczególności zagadnienia małej architektury sakralnej i semiotyki cmentarza).
 9. Religijność i pobożność tradycyjna.
 10. Problematyka tradycji i wartości.
 11. Instytucje kultury i ich funkcje; organizacja życia kulturalnego.
 12. Pisarstwo ludowe – historia i współczesność.

 Inna działalność:

- przewodniczący (od 2012 r.) powołanego 10 maja 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego; Po wygaśnięciu mandatu Zespołu – od 9 kwietnia 20014 roku przewodniczący Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej 22 listopada 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- członek komitetów i stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – wieloletni prezes Oddziału w Lublinie – trzy poprzednie kadencje do 2015 roku i członek Zarządu Głównego (dwie kadencje); członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – przez jedną członek ZG, członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego;
- przewodniczący Rady Naukowej przy ZG Stowarzyszenia Twórców Ludowych;   0d 10 lat;           
- członek Komisji Etnolingwistycznej PAN;
- członek Komisji Polsko-Ukraińskich Zawiązków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie;
- Przewodniczący Rady Programowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (poprzednie dwie kadencje) i wieloletni konsultant merytoryczny tej instytucji;
- wieloletni członek komisji Ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga (w ostatnich 8 latach przewodniczący);
- członek jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (w ostatnich 10 latach przewodniczący) itp.
- od 2016 członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.
- przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroże” w Lublinie; kadencja 2013-2016 i bieżąca;
- przewodniczący Rady Muzeum Wsi Lubelskiej; kadencja 2013-2016;
- członek Rady Naukowej Instytutu Oskara Kolberga; 0d 2013 do dziś;
 - redakcje: red. naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Twórczość Ludowa”, członek kolegium „Etnolingwistyki”; współpracownik miesięcznika „Tanew” i „Kwartalnika Romskiego”; w okresie studiów – sekretarz redakcji studenckiego czasopisma naukowego „Językoznawca”;

- red. naczelny ogólnopolskiej serii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Archiwum Etnograficzne”; członek Komitetu redakcyjnego serii PTL „Dziedzictwo Kulturowe” oraz Biblioteki „Literatury Ludowej”.

 Rozwój naukowy kadry:
- promotor sfinalizowanych już 7 prac doktorskich (otwartych kolejnych 8 przewodów);
-  promotor ponad 190 prac magisterskich (dodatkowo ok. 150 prac licencjackich), na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska oraz bibliotekoznawstwo, etnologia;
- recenzent dwu habilitacji i sześciu doktoratów.
- w ramach działalności w Uniwersytecie: organizator i koordynator studiów kulturoznawczych – począwszy od ich założenia – w Lublinie oraz w Kolegium UMCS w Biłgoraju, a ostatnio także w Radomiu i współautor programu tych studiów;
- współtwórca Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz założyciel wcześniej Pracowni,  Zakładu Kulturoznawstwa a następnie Zakładu Kultury Polskiej;
- inicjator i realizator wniosku  dającego możliwość doktoryzowania na UMCS w zakresie kulturoznawstwa;
- powołanie studiów doktoranckich w zakresie kulturoznawstwa – realizacja od roku akademickiego w2010/11;
- inicjator i współautor programu nowego kierunku studiów – etnologii – od roku 2010/11;
- organizator wielu konferencji naukowych (międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych)
- wieloletni kurator i opiekun studenckich kół naukowych: najpierw „Językoznawców” – w okresie pracy w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, a później „Kulturoznawców” oraz Folklorystów i Etnologów” – w czasie pracy już na rzecz kulturoznawstwa;
- współorganizator badań nad kulturą tradycyjną i regionalną, w tym zorganizowanych kilkunastu (siedemnastu) już terenowych obozów badawczych;
- członek Komisji Senackiej UMCS ds. Rozwoju;
- członek Rady Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS; już trzecia kadencja;
- członek Kolegium Dziekańskiego (2000 -2015).
 Nagrody i odznaczenia:
 Nagrody naukowe:
1978: indywidualna nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
1987 – dwie nagrody zespołowe III stopnia Ministra Nauki za udział w zespołowych publikacjach książkowych;
2001 – indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną „Kategoria przestrzeni w folklorze” oraz Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego;
2004 – Ludowy Oskar – za wydarzenie folklorystyczne w roku 2003 (za wydanie dwu książek).
- kilkukrotne nagrody Rektora UMCS, w tym ostatnio nagroda II stopnia w roku 2010 i 2011.
- nagroda naukowa (zespołowa) Marii Curie, październik 2012;
- nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grudzień 2012.
 Inne nagrody i odznaczenia:
1985 – Złota Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz Kultury;
1985 – Srebrny Krzyż Zasługi;
1988 – Srebrna Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Lublina”;
1993 – Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki;
1997 – Indywidualna Nagroda Ministra Kultury i Sztuki;
1998 – Złoty Krzyż Zasługi;

2002 – Medal Komisji Edukacji Narodowej;
2002 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polski”;
2008 – Medal Prezydenta Lublina;
2009 – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2010 – Medal Złoty „Za długoletnią służbę”;
2010 –  Honorowa nagroda Samorządu Gminy Borki – 30.I.2010;
2012 –  Dyplom Marszałka Woj. Lubelskiego;
2016 – Złoty medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”;
2017 – Nagroda im. Oskara Kolberga przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

prof. dr hab. Piotr Dahlig

Prof. UW ukończył studia w Instytucie Muzykologii UW (1972-1977). Od 1975 specjalizuje się w etnomuzykologii. Tematyka jego pracy magisterskiej (1977) obejmowała wąskozakresowe wątki muzyczne pogranicza polskiego południowo-wschodniego. Tematyka pracy doktorskiej (1983) dotyczyła zaś ludowej praktyki muzycznej w Polsce w perspektywie wypowiedzi wykonawców.

W latach 1977-1983 był asystentem w Instytucie Muzykologii, a od 1983 w Instytucie Sztuki PAN (Zakład Historii Muzyki, Pracownia Folkloru). Opiekuje się zbiorami Archiwum Fonograficznego im. Mariana Sobieskiego (nagrania pieśni ludowych i melodii instrumentalnych od 1904 r.) i uzupełnia zbiory IS własnymi nagraniami i filmami terenowymi - ok. 20. 000 nagrań pieśni i melodii instrumentalnych, rejestracje tańców, gry instrumentalistów, widowisk ludowych i teatrów wiejskich ze wszystkich regionów Polski i krajów ościennych. W 2000 uzyskał stopień dr. hab. na podstawie pracy: Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej. Od 2002 profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym UW. Od 2003 jest kierownikiem Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii UW.

Piotr Dahlig jest członkiem International Council for Traditional Music (Unesco), Society for Music Education, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych poświęconych etnicznym, ludowym, plemiennym kulturom muzycznym, instrumentom muzycznym, źródłom do historii muzyki itp. Prowadził wykłady na UW, w Akad. Muz. w Wwie, na UMK w Toruniu z dziedziny kultur muzycznych i muzyki (etnicznej, ludowej) polskiej i narodów europejskich oraz teorii wychowania muzycznego. Jest również wykładowcą z dziedziny folkloru muzycznego na kursach dla nauczycieli w szkolnictwie powszechnym i muzycznym.

Aktualne tematy badawcze:

 • Muzyka tradycyjna a migracje, przesiedlenia, diaspory.
 • Tradycje etniczne w twórczości kompozytorów europejskich pierwszej połowy XX w.
 • Teatr wiejski jako zjawisko społeczne i artystyczne.
 • Mazurki Fryderyka Chopina jako problem etnomuzykologiczny.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny