Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

17.09.2021

KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej otrzymał grant w wysokości 159 600 zł. na zakup nowoczesnego sprzętu i szkolenia. Projekt “Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej” znalazł się na 57 miejscu w gronie zaledwie 200 zakwalifikowanych przez Narodowe Centrum Kultury wniosków z całego kraju spośród aż ponad 1200 złożonych z całej Polski ofert.

Celem tego programu jest wyposażenie domów kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań online lub w sposób cyfrowy. Realizacja programu jest elementem rządowych działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

Miejski Dom Kultury planuje m.in. zakup nagłośnienia, sprzętu do transmisji internetowych, akcesoriów dla niedosłyszących, oprogramowania i licencji. W planie są również szkolenia dla pracowników z zakresu nowych technologii i obsługi zakupionego sprzętu. Realizacja potrwa do czerwca przyszłego roku.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej pragnie podziękować Panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za pomoc i motywację do uczestnictwa w zadaniu oraz Panu Burmistrzowi Janowi Zubie za pomoc przy konstruowaniu budżetu zadania.