Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY NA FINISZU W KOLBUSZOWEJ

30.08.2022

 

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej otrzymał grant w wysokości 159 600 zł. na zakup nowoczesnego sprzętu i szkolenia. Projekt “Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej” znalazł się na 57 miejscu w gronie 200 zakwalifikowanych przez Narodowe Centrum Kultury wniosków z całego kraju spośród aż ponad 1200 złożonych ofert. Realizacja zadania trwała od jesieni 2021 r. i pierwotnie zakładała jego zakończenie do czerwca 2022 r. W obliczu sytuacji, która powstała w lutym br., czyli wybuchu wojny w Ukrainie, zmuszeni byliśmy do korekty pierwotnego planu i aneksowania umowy z NCK. Pozwoliło to wydłużyć procedowanie do końca sierpnia 2022 r.

Celem programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury było wyposażenie beneficjentów w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań online lub w sposób cyfrowy. Realizacja programu jest elementem rządowych działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej już na etapie konstruowania wniosku do programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury zaplanował m.in. zakup nagłośnienia, sprzętu do transmisji internetowych, akcesoriów dla niedosłyszących, oprogramowania i licencji. Szczególne, bardzo ważne w ramach zadania, było zaplanowanie szkoleń dla pracowników z zakresu wykorzystania i obsługi nowych technologii, przestrzegania zasad konkurencyjności, budowy publiczności, budowania marki instytucji czy działań promocyjnych w Internecie i mediach społecznościowych. Po wyłonieniu wykonawcy, dostaw sprzętu, usług montażowych i szkoleniowych znaleźliśmy się na finiszu zadania Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Jego efekty będą się przekładać na realizowane przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej działania statutowe w ciągu wielu następnych lat. Ze strony Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej osobami odpowiedzialnymi za realizację całości zadania byli dyrektor Wiesław Sitko oraz Stanisław Długosz jako koordynator.

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej pragnie podziękować Panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za pomoc i motywację do uczestnictwa w zadaniu. To dzięki inspiracji Pana Posła, który z odpowiednim wyprzedzeniem zasugerował wzięcie udziału w programie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury mieliśmy niezbędny czas na stworzenie „katalogu niezbędnych potrzeb”, a następnie koncepcji działań przy konstruowaniu wniosku konkursowego. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Janowi Zubie za pomoc przy konstruowaniu budżetu zadania, w którym z pieniędzy Gminy Kolbuszowa znalazły się środki na podatek VAT. Nieoceniona była też przychylność włodarza Kolbuszowej okazana w trakcie prac dotyczących procedury zamówień publicznych. Dzięki Pani Monice Fryzeł, specjalistce Urzędu Miejskiego do spraw zamówień publicznych, udało się przeprowadzić całą procedurę i wyłonić wykonawcę dostaw sprzętu, jego montażu i przeszkolenia kadry Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Dziękujemy również Wykonawcy, czyli firmie Framesound Production za wzorowe wywiązanie się z umowy.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Pragniemy wyrazić wielką wdzięczność za wyjście naprzeciw oczekiwaniom ze strony instytucji kultury w kraju dla Panów prof. Piotra Glińskiego jako Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury – prof. Rafała Wiśniewskiego za ogłoszenie programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Podczas realizacji projektu, opiekunką Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej z ramienia Narodowego Centrum Kultury była Pani Eliza Czech, a obowiązkowe szkolenia stacjonarne poprowadziła Pani Karolina Suska. Całej kadrze Narodowego Centrum Kultury serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, przychylność  i cierpliwość okazaną w trakcie realizacji projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

 

 

 

 

Foto

30.08.2022, 15:31

Galeria zawiera 15 zdjęć.

Zdjęcia przedstawiają nowy sprzęt zainstalowany na sali widowiskowej MDK Kolbuszowa.

Kamery cyfrowe i miksery do ich obsługi, sprzęt nagłośnieniowy oraz rzutnik obrazów.

Pozostałe zdjęcia to osoby odpowiedzialne za konwersję cyfrową: włodarze miasta, dyrektor domu kultury oraz osoby koordynujące projekt.