Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakup i dostawa stacjonarnego i mobilnego systemu video do transmisji online, rejestracji i prezentacji podcastów wraz z montażem i szkoleniami z zakresu jego funkcjonowania

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zaprasza do składania ofert na zadanie:

Zakup i dostawa stacjonarnego i mobilnego systemu video do transmisji online, rejestracji i prezentacji podcastów wraz z montażem i szkoleniami z zakresu jego funkcjonowania w celu wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej w narzędzia i kompetencje służące wykorzystaniu rzeczywistości cyfrowej w jego działalności statutowej

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Zadanie pt. „Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej

ZAŁĄCZNIKI: